הדרקון
יצור מיתולוגי פרושו ביוונית- נחש. בתפיסת המזרח הדרקון שוחר את טובת הסדר העולמי ולא את רעתו (כתפיסת המערב)

מאת:
ניסיםיצור מיתולוגי פרושו ביוונית- נחש.

בתפיסת המזרח הדרקון שוחר את טובת הסדר העולמי ולא את רעתו (כתפיסת המערב)