אקו
אקו - הד הייתה פטפטנית והצליחה להסיח את דעת ארה אישתו של זאוס. ואז החליטה ארה להטיל עליה עונש - לעולם לא תיהיה הראשונה בשיחה- תמיד אחרונה

מאת:
ניסים חיימובאקו  - הד

הייתה פטפטנית והצליחה להסיח את דעת ארה אישתו של זאוס.

ואז החליטה ארה להטיל עליה עונש - לעולם לא תיהיה הראשונה בשיחה- תמיד אחרונה