מאפייני הסגנון האומנותי הביזנטי
הסגנון האומנוטי הביזנטי הובחן בעיקר בכנסיות ובמנזרים להלן מובאים עקרונותיו:

מאת:
ניסים חיימובמאפייני הסגנון האומנותי הביזנטי

  1. חוסר עניין בתאור נפח,עומק או חלל.
  2. שימוש בקווי מתאר, שימוש ברקע מוזהב ובקווי זה.
  3. סגנון שאיננו מציאותי ומלווה בסמלים . קיימת אבחנה ברורה בין גשמיות ואיכות חומרית של המציאות,לבין רוחניות ונשגבות של הסצנות הקדושות המתוארות.
  4. האומנות הביזנטית יצרה סכמות בימבוליות לתיאור העולם והאדם.בנוסף לציור ניתן כאן ביטוי גם לפסיפס.( על פי מסורות פאגניות ויהודיות קודמות)
  5. פעמים רבות מופיע הרקע המוזהב ,לפעמים הוא עשוי ממאבני פסיפס מוזהבות שהעניקו לסצנה אופי שמימי.
  6. האומנות הביזנטית בפיסול בלטה השפעה של הפיסול הפאגני בעיצוב דמויי הגוף.