ממלכת הצ'אמפה
מהמאה ה7 ועד שנת 1832 שלטה ממלכה בשם זה באזור מרכז וויטנאם (של היום) לשיא הגיע הממלכה במאות ה 9 וה 10. בדרך כלל היה שטחיה של הממלכה לאורך החוף.זאת בשל העובדה שבני הצ'אמפה היו יורדי ים שהתפרנסו מסחר ימי..

מאת:
ניסים חיימובממלכת הצ'אמפה CHAM PA

מקורות הצ'אמפה :מהגרים מלאיים-פולינזים שהגיעו לדרום מזרח אסיה מבורנאו במאה הראשונה והשניה לספירה.הייתה להם תרבות ייחודית נמצאו שרידים ארכיאולוגים המעידים על שימוש בקרמיקה בכלי עבודה אתרי קבורה המעידים על המשכיות התרבות שהגיע ממלזיה.

החל משנת 200 לספירה אוכלס החוף המרכזי של וויטנאם בידי בני הצ'אמפה שאמצו את התרבות ההודית כמעט בכל התחומים הדתי הפוליטי.ייתכן שעל שפתם המקורית הם הצליחו לשמור.

מהמאה ה7  ועד שנת 1832 שלטה ממלכה בשם זה באזור מרכז וויטנאם (של היום) לשיא הגיע הממלכה במאות ה 9 וה 10.

בדרך כלל היה שטחיה של הממלכה לאורך החוף.זאת בשל העובדה שבני הצ'אמפה היו יורדי ים שהתפרנסו מסחר ימי..

ההסטוגרפיה של ממלכת הצ'אמפה מסתמכת על 3 מקורות:

1.שרידים חומריים,ובהם חורבות,מבני לבנים,פסלי אבן,ועוד.

2.כתובות בסנסקריט על מצבות הזיכרון.

3.מקורות הסטוריים מסין וויטנאם,דוחות דיפלומטיים וטקסטים נוספים.