,תפיסת הקוסמוס המרכז אמריקאית
תפיסת הקוסמוס המרכז אמריקאית מתחלקת לשלוש קומות: העולם התת קרקעי – עולם התהומות. העולם האמצעי – העולם שלנו. העולם העליון – עולם הרקיעים.מסומל על ידי העיט (המסוגל להרקיע שחקים)

מאת:
ניסים חיימובתפיסת הקוסמוס המרכז אמריקאית מתחלקת לשלוש קומות:

העולם התת קרקעי – עולם התהומות.

העולם האמצעי – העולם שלנו.

העולם העליון – עולם הרקיעים.מסומל על ידי העיט (המסוגל להרקיע שחקים)

בעולם העליון וגם בתחתון שוכנים אלים שנמצאים בקרב מתמיד זה מול זה.

בעולם התחתון שוכנים אלי הפיריון שדורשים קורבן תמידי בדמות דם ולב אדם.הקקטוס צומח מליבו של קופיל שנקבר באדמה כשניתן מנחה לאלי התהום.הקקטוס עצמו מסמל את העולם האמצעי,

החשיבות המוחלטת של הקורבן כמאפשר את הקיום האנושי וגם את קיום הקוסמוס.

בדגל מקסיקו העיט אוחז בנחש . הנחש מסמל את הקשר בין העולם מהאמצעי (שלנו) לבין העולם התת קרקעי.הוא מסוגל לחדור אל התהומות דרך מחילותיו.

אחת האלוהיות הראשיות בעולם המרכז אמריקאי נקרא: "נחש הנוצות "קצאלקואטל " ובעצם מהותו מהווה מעין מיזוג בין שלושת העולמות.הנחש מקשר בין עולם התהומות לעולם האמצעי  וכשמתווספות אליו נוצות והיכולת לעוף הוא מתקשר גם אל העולם העליון.וכך הוא קושר את שלושת המפלסים הקוסמיים.