סיפורו של צ'ן
סיפורו של צ'ן (chen) צ'ן ,תושב סייגון,המתפרנס כיום מהובלת תיירים בודדים והדרכתם על אופני הסיקלו cyclo(ריקשה) שלו מאוד מרוצה מעיסוקו.עד לפני 4 שנים עבד במסגרת חברה ממשלתית בסלילת כבישים,השתכר בדולר אחד ליום.ועם המשכורת הזאת קיים את משפחתו במשך 14 שנים.רק בשנת 1991 כשויטנאם נפתחה לתיירות החליט צ'ן לנצל את שליטתו בשפות זרות,וכיום פרנסתו היומית מגיעה לכ 20 דולר ביום.הוריו ושאר בני משפחתו עבדו כמשרתים בחווה מצפון לסייגון.

מאת:
ניסים חיימובסיפורו של צ'ן (chen)

צ'ן ,תושב סייגון,המתפרנס כיום מהובלת תיירים בודדים והדרכתם על אופני הסיקלו  cyclo(ריקשה) שלו מאוד מרוצה מעיסוקו.עד לפני 4 שנים עבד במסגרת חברה ממשלתית בסלילת כבישים,השתכר בדולר אחד ליום.ועם המשכורת הזאת קיים את משפחתו במשך 14 שנים.רק בשנת 1991 כשויטנאם נפתחה לתיירות החליט צ'ן לנצל את שליטתו בשפות זרות,וכיום פרנסתו היומית מגיעה לכ 20 דולר ביום.הוריו ושאר בני משפחתו עבדו כמשרתים בחווה מצפון לסייגון.(שעד 1952 הייתה בבעלות משפחה צרפתית)

להלן סיפורו של צ'ן

בעת חלוקתה של ויטנאם לצפון ולדרום ועם כינון הממשלה הדרום ויטנאמית,הצטרף צ'ן לצבא ,ולימים היה מפקד פלוגת חי"ר בדרגת סרן בצבא הדרום,ולחם לצד ארצות הברית נגד כוחות הוויט קונג.בשנת 1975 לאחר כיבוש דרום ויטנאם בידי הצפון,נשלח צפונה למחנה "חינוך מחדש" שם שהה עד שנת 1977 ובודד מחברת אדם במשך 4 חודשים.בהמשך נחשפו ה"מתחנכים "לפשעי המלחמה שפשעו הם וצבא ארצות הברית כנגד העם הויטנאמי,נלמדה התיאוריה המרקסיסטית בקפידה רבה.לבסוף שוחרר צ'ן ב1977 ואז חזר לביתו בסייגון,הקים משפחה ועבד בעבודות פיזיות קשות למחייתו והכל תחת עינם הפקוחה של השלטונות. וכך התגלגלו העיניינים שויטנאמי שלמד צרפתית בבית הוריו,אנגלית בצבא ובחשיפתו לאמריקאים ורוסית במחנה ה"חינוך מחדש",מצא עמו בשנת 1991 בהאנוי,מדריך תיירים על גבי הציקלו.