כמה סטודנטים לומדים בקובה? תשובתו של פידל קסטרו
כיום לומדים בקובה יותר מחמש מאות אלף סטודנטים בכל ענפי המדע.יותר מתשעים אלף מהסטודנטים הם צעירים שלא הייתה להם קודם תעודה או עבודה,רבים מהם באים מהשכבות החלשות, והיום הם משיגים מצוינות בלימודים האוניברסיטאים. החלוקה: 169 שלוחות אוניברסיטאיות עירוניות,84 שלוחות אוניברסיטאיות בקהילות של עובדים בענף הסוכר ו 18 שלוחות אוניברסיטאיות בבתי הכלא (דבר חדש) .בנוסף לכך 169 שלוחות בתחום בריאות הציבור ו 1352 שלוחות במרפאות וביחידות בריאות.בקובה כמאה אלף פרופסורים

מאת:
ניסים חיימוב