ציקדות / צרצרים
ציקדות / צרצרים הזכרים מתרכזים יחד ל"מקהלות"ענק המבטיחות שהרעש יהא מחריש אוזניים ,הקולות מושמעים בעזרת איבר הקרוי טימבל TYMBEL המצוי בפרק הראשון של הבטן,האיבר עשוי מזוג קרומים שעליהם שורת רכסים והם מתוחים מעל חלל תהודה גדול המגביר את הקול ע"י רטט הקרום.

מאת:
ניסים חיימובציקדות / צרצרים

הציקדות מהוות תת סידרה מסדרת הפשפשאים,ניזונים מצמחים.

הזכרים מתרכזים יחד ל"מקהלות"ענק המבטיחות שהרעש יהא מחריש אוזניים ,הקולות מושמעים בעזרת איבר הקרוי טימבל TYMBELהמצוי בפרק הראשון של הבטן,האיבר עשוי מזוג קרומים שעליהם שורת רכסים והם מתוחים מעל חלל תהודה גדול המגביר את הקול ע"י רטט הקרום.

צרצר – את הצירצור עושה הזכר בלבד שמייצר אותו ע"י חיכוך כנפי החפייה זו בזו.על הכנף השמאלית ישנו עורק בולט ועל הימני צלע משוננת,כאשר הן משתפשפות זו בזו נוצר הצליל המוכר.

מטרת הצירצור – להזהיר  זכרים אחרים,לסמן טריטוריה וכמובן לחיזור.