שרפת האלמנות
גנדי בזיכרונותיו כתב שמאוד עצוב שרק בעת בואם של הבריטים ניגדע מנהג מגונה זה של שרפת האלמנות.ו.

מאת:
ניסים חיימובשריפת האלמנות

שריפת האלמנות היה מנהג עתיק בהודו.הרעיון היה שעם מות הבעל שורפים גם את האישה כשנקודת ההנחה היא שאין טעם בחייה לאחר מות בעלה.מנהג מגונה זה  נמשך עד לקטיעתו ע"י הבריטים.

יתכן שיש לכך קשר לסיפור המיתולוגי : אביה של סאטי שהייתה אמורה להיות אישתו הראשונה של שיווה סרב לשידוך והיא החליטה למות בשריפה ...ונשמתה התגלגלה בדמותה של פרווטי.היא היתה לאידאל הנשי שעל האלמנה לחקות אותו בעקבותיה אל מדורת השרפה של גופת הבעל המת.