הצאר אלכסנדר השני
לאחר מותו של אלכסנדר השני המשיך בנו לדרדר את הממלכה לקצה התהום לכוון השלטון החדש הבולשביקי.

מאת:
חיימוב ניסיםהצאר אלכסנדר השני

הצאר נקט בצעדי מודרניזציה בעידן " הרפורמות  הגדולות".

1.ב 1861 שוחררו הצמיתים ובכך הקיץ הקץ על העבדות שנמשכה מאות שנים. 2.ב 1864  הונהגו רפורמות במערכת המשפט והוקמה רשות שופטת עצמאית,שבה נקבע שיוויון לפני החוק של כל האזרחים,חוץ מהאיכרים,שהיו הרוב באוכלוסיה. 3. הוקמו מוסדות נבחרים – זמסטבו – של ממשל עצמי מקומי,נפרדים מהממשלה המרכזית. 4. "הצאר המשחרר" אף אישר את תוכנית שלפיה ייעזר בעצתה של מועצה קטנה של נציגי החברה וישקול הנהגת רפורמות נוספות...."חוקת לוריס מליקוב" : בשנת 1880 ,כוחות המשטר הצארי החליטו על הקמת הוועדה המנהלת העליונה.המטרה לנטרל את הפעילות הגוברת של המהפכנים.המשימה העיקרית להרגיע את אזרחי המדינה.ורק אז לבצע רפורמות.

בשנת 1881 הציע לוריס מליקוב מסמך המכיל את העקרונות הבסיסיים של השינוי של הממשלה של המדינה.הוא הכיל הצעה להקמת ועדה לטיוטת חוקים בנושאים כלכליים ,ניהול באזורים והקמת פונקציה מחוקקת. המשימה עיקרית הייתה יצירת מוסד ייצוג העם ,אב טיפוס של הפרלמנט .הקיסר לא התנגד לרעיון אך צביום שבו אלכסנדר השני חתם על טיוטת העירעור לממשלה בנושא הטרנספורמציה ...הותקף הקיסר ונהר.