אנרגיות חדשות בזמן הקורונה.
אנרגיות חדשות...במיוחד בזמן הקורונה.החיפוש אחר השקט במיוחד בימים אלה.

מאת:
יעקב,ניסיםאנרגיות חדשות (תקציר משיעור של יעקב וורשבסקי)

העינין הוא לעסוק באנרגיות חדשות כדרך חיים .

הקורונה מביאה לנו דברים שאנחנו חייבים להימנע כדי לא להיפגע אך לפעמים זה דווקא מרחב מבורך.

מצד אחד בעיות כלכליות וחרדת הידבקות במחלה ומצד שני ניתן לנצל את הזמן הזה דווקא להשגת שקט.

יש לי את החרות הפנימית שלי לבחור מה מיטיב איתי ומה לא.

בימים אלה נדרש מאיתנו אומץ רב:יש כאן עניין מאוד עמוק –בקשת עומק ממני לבחור איזה חיים אני מבקש ולהגדיל את העובדה שאני בן חורין.הסיפור האישי שלי בימים אלה גיליתי את עצמי מחדש.יום יום אני יוצר לשטח (לטבע) לרכיבה כשהמטרה להנות מהרכיבה כמובן וגם ההתחברות לטבע ולנפלאותיו ובנסף חזרתי לאהבה הישנה שלי:הציור והאומנות .בעבר לא היה לי את הזמן לעסוק בתחביבים אלה וכיום אט אט זה נטבע בתוכי.

כל דבר שאדם מתגעגע אליו הוא באמת קיים.נקודת החרות חשובה מאוד ,יש נקודות מסוימות שאנחנו משועבדים אבל זה משחרר אותנו לדברים אחרים.

יעקב אבינו -  ייצג את נקודת האנרגיה המתחדשת.הוא מביא תנועה מעגלית של מיתה ותחיה .יעקב הוא נחלה בלי מצרים,הוא יוצר מעגל הלומד איך לתרגם את האנרגיה בצורה מעגלית.אני נא ,מתקדם ופועל בצורה ספירלית (מעגלית) מול החיים ,התנועה שלי תיהיה לחפש את סך החיים.הצורה המעגלית מאפשרת לי להיות בהתחדשות מתמדת.(בלתי נגמרת).