שלט המוצב בבלמוטה (סיפור האנוסים במקום)
שלט המוצב ליד בית הכנסת בבלמונטה

מאת:
ניסים חיימובשלט המוצב ליד בית הכנסת בבלמונטה

כאן במקום הזה לא נותקה השלשלת...

כאן לא כבה הנר לעולם...כאן ,בבתי הכפר,קיימנו בסתר את מצוות היהדות.

במשך חמש מאות שנה,כשהם מעבירים את המסורת בעל פה,

מדור לדור.בחשאי,מקיימים את השבת בלב,ואת יום ראשון- לעיני השכנים שמסביב.

אנוסים לחיות חיים כפולים...נזהרים שלא למעוד בין מנהגי היהדות

והנצרות מחשש ליפול לידי האינקוויזיציה ומרתפיה.

מברכיפ על החלה והיין,ממלמלים באפלה מילים מתוך התפילה.

שומרים על יהדותם בנפש פנימה.

כאן הנשמה ביהודית לא הלכה לאיבוד...

כאן הנשמה היהודית נשארת לעולם...

ומתוך העבר –יקום העתיד,מחושך ואפילת ימי הביניים אל האור.