הודו נפאל
הודו - מושגים חשובים
הודו - מושגים חשובים
דהרמה -בסנסקריט- הדרך הנצחית,כל אדם ידבק במילוי החובות שהוא מחויב להם מכוח הדהרמה.."רק הפעולה היא זכותך,אך מעולם לא פירותיה . אל יהיו פירות העבודה הסיבה לביצוע ואל תתקשר לאי פעילות.