פינת הטבע של ניסים
כליל החורש
פרותיו הוורודים בולטים במיוחד משום שהם פורחים כשענפי העץ ערומים עוד לפני ליבלוב העלים. הצוף הרב בפרחים מושך דבורים וגם ציפורים בעיקר צופיות.
טרמיטים
טרמיטים סידרה של חרקים החיים בחברה במושבות גדולות של אלפים ועד מיליוני פרטים. כ 2750 מינים ידועים בעולם כולו.הטרמיטים בטבע תורמים למערכת האקולוגית ותרומתם הגדולה היא התפקיד שהם ממלאים במחזור העץ ובחומר צמחי.יש בתרומתם גם כדי להבטיח שהקרקעות הן נקבוביות.מכילות חומרים מזינים ובריאים מספיק התומכים בצמיחת הצמח. היכן מצויים הטרמיטים: 1. בתוך הקרקע או בעצים. 2. באזורים טרופיים הם בונים את קיניהם (מושבותיהם) בתלולית מעל פני הקרקע בדרך כלל בסמוך לעצים.
עצלן
עצלן - לא יאומן אך זהו שמו של יצור החי בצמרות העצים של קוסטה ריקה.
עץ הזית -אגדות
הפקת השמן מהזיתים - מלאכה קשההיא שהרי:"לא דומה זיתים לענבים, ענבים רכים ונותנים את יינם,זיתים קשים ואינם נותנים את שמנם"(תוספתא תרומות ג'). שלב ראשון בתהליך -ייבוש הזיתים על-מנת להקטין את כמות המים בפרי. הכפריים מדלגים לפעמים על שלב זהונוהגים על-פי הכלל "מן אל-סאג'ר אלא אל-חג'אר"
הדולב
דולב עץ נשיר ממשפחת הדולביים, שגובהו 10-20 מ'. גדל בארץ על גדות נחלי איתן או על מי תהום. ריכוזיו העיקריים בנחל כזיב, בנחל בצת ובנחל עמוד
אלונים- הפעלה
בארץ מצויים מספר סוגים של אלונים נתמקד כרגע באלון המצוי,אלון התבורואלון התולע
עץ הלחם
עץ הלחם = Artocarpus altilis = Breadfruit מוצא עץ הלחם – פולינזיה. הארופאים חשבו שהפרי יהיה טוב בהזנת העבדים בעולם החדש, והאנגלים העבירוהו, תוך כדי תלאות מרובות. עץ הלחם נפוץ בכל האזורים הטרופיים המשווניים בקבוצות קטנות, אך לא גדל בצורה מסחרית כגידולי מטע אחרים. העץ מרהיב ביופיו, עליו הגדולים מפורצים ומבריקים והוא ירוק-עד.
צמחים אפיפיטיים
אפיפיטיים ביוונית משמעותו "על גבי הצמחים"